TOP

Szkolenie z opisu stanowisk pracy

Stanowiska pracy o takiej samej nazwie różnią się obowiązkami i odpowiedzialnością w poszczególnych firmach. Na odpowiednią organizację struktury firmy składa się opis zadań charakteryzujących dane stanowisko. Stanowi to podstawę zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiedni opis stanowisk pracy decyduje o sukcesie każdego przedsiębiorstwa.

Szkolenie z opisu stanowisk pracy – czy jest potrzebne w Twojej firmie?

Szkolenie z opisu stanowisk pracy ma za zadanie zintegrować następujące elementy:
– określone potrzeby zatrudnieniowe przedsiębiorstwa,
– opisanie stanowisk pracy,
– polepszenie organizacji pracy.

Szkolenie jest niezbędne w przedsiębiorstwie, w którym:
– istnieje nierównomierny podział obowiązków pracowników i grup pracowniczych (zespołów),
– każdy pracownik wykonuje tą samą pracę w różnym tempie (to samo dotyczy zespołów),
– zauważalne są trudności w organizacji pracy (nawarstwiają się zadania, projekty),
– osoby zarządzające pracownikami/ zespołami mają problemy z ustaleniem zakresu obowiązków i odpowiedzialności podwładnych,
– planowana jest w firmie redukcja etatów,
– planowane jest zatrudnienie nowych pracowników.

Opis stanowiska pracy – co nam daje?
Analiza firmy jest niezbędna do stworzenia opisu stanowisk pracy. Dzięki niemu każdy pracownik będzie miał jasno określone obowiązki, uprawnienia oraz zakres odpowiedzialności. Nie będzie dochodziło do konfliktów między pracownikami. Za pomocą opisu stanowisk, pracownicy będą zadowoleni oraz bardziej zmotywowani do pracy. Co więcej, wzrośnie wydajność, efektywność i jakość pracy.

Szkolenie z opisu stanowisk pracy – dla kogo?
Szkolenie to skierowane jest przede wszystkim dla pracowników HR oraz dla osób zarządzających pracownikami/ zespołem pracowników. Przeprowadzane jest w formie warsztatów. Wybór miejsca szkolenia zależy od szkoleniowców i osób zainteresowanych – kwestia ustalenia miejsca i terminu.

Większość szkoleniowców przyjeżdża do osób, które mają być szkolone (np. do biura firmy albo wynajętej sali konferencyjnej). Niektóre firmy organizują szkolenie z opisu stanowisk wyłącznie w dużych miastach i wtedy należy do nich dojechać. Istnieje kilka szkoleń, które można zrobić za pomocą Internetu. Poprzez szkolenie, osoby zdobędą praktyczną wiedzę, w jaki sposób dokonać opisu stanowisk pracy, co stanowi przesłankę w osiągnięciu sukcesu przez firmę.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl

Categories Biznes