TOP

Samotność starszego człowieka

Samotność osoby starszej jest problemem pojawiającym się w wyniku wykluczenia z życia społecznego oraz rozpowszechnienia modelu rodziny jednopokoleniowej. W połączeniu z tymi zjawiskami duże życiowe zmiany, takie jak przejście na emeryturę czy utrata współmałżonka mogą wywołać poczucie osamotnienia.

Przyczyny samotności

W społeczeństwie szybko się rozwijającym i podatnym na zmiany osoby, które nie są zdolne do szybkiego przystosowania się do zmian, pozostają w tyle. Postrzegane są często jako zacofane jednostki, które mają problem z przyswajaniem wszystkich technologicznych nowości i nie potrafią nadążyć za młodszym pokoleniem. Z tego powodu mogą czuć się odtrącone i osamotnione. Innym powodem poczucia wykluczenia może być także przejście na emeryturę, które wiąże się z dużą ilością wolnego czasu i zmniejszonym kontaktem z innymi ludźmi. Prócz tych dwóch najczęstszych przyczyn samotności wyróżnić można jednak także szereg innych powodów, takich jak zła sytuacja finansowa, wyparcie z życia w jednym gospodarstwie domowym, a czasem nawet przeniesienie do domu opieki. Samotność osoby starszej często wywołana jest także utratą najbliższych, która ściśle wiąże się ze świadomością schyłku życia i braku perspektyw.

Rodzaje samotności

Samotność osoby starszej może przybierać różne formy. Jedną z nich jest samotność w chorobie, czyli stan sprzyjający pojawianiu się zachowania izolacyjnego. W takim przypadku osoby starsze ze względu na schorzenia czy przewlekłe choroby odsuwają się od otoczenia albo pozostawiane są same sobie z problemem. Samotne zmaganie się z chorobą może dodatkowo powodować nasilające się poczucie braku zrozumienia ze strony innych osób. Innym, dość powszechnym rodzajem samotności, jest samotność wśród ludzi. W takim przypadku człowiek starszy mimo nieustannego kontaktu z drugą osobą czuje się samotny. Główną przyczyną zazwyczaj jest niskie poczucie własnej wartości. Najpowszechniejszy rodzaj samotności to zaś samotność z braku ludzi spowodowana śmiercią bliskich osób, takich jak współmałżonek czy przyjaciele.

Konsekwencje samotności

Jak wiadomo, człowiek jest istotą społeczną, a długotrwała samotność może mieć wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim samotna osoba starsza staje się zgorzkniała i apatyczna. Wszelkie próby kontaktu może odbierać jako przejawy litości i reagować na nie złością. W skrajnych przypadkach samotność prowadzi nawet do depresji.

Przeciwdziałanie samotności

W większości przypadków problem można łatwo pokonać. Najprostszym sposobem jest oczywiście pomoc w odbudowaniu poczucia więzi i przynależności do pewnej grupy społecznej. To z kolei umożliwi podniesienie poczucia wartości i nabrania przeświadczenia, że jest się ważnym dla innych. Warto więc pomóc osobom starszym zaspokoić swoje potrzeby społeczne w takich miejscach jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, klub seniora czy koła zainteresowań.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Prosenior.pl.

Categories Ciekawe
iedz-sie.com.pl mobile.org amobile.pl