TOP

Podstawowe zasady BHP w biurze

BHP to przepisy, które obowiązują na każdym stanowisku pracy. Nie tylko tam, gdzie występuje duże ryzyko. Także w biurze muszą zostać zagwarantowane podstawowe zasady z dziedziny BHP, dzięki którym praca będzie nie tylko efektywną, ale i bezpieczną dla zdrowia pracownika. A wbrew pozorom nieprzestrzeganie przepisów w tej kwestii, może przynieść spore konsekwencje. Ogólnie mówi się wykluczeniu jakichkolwiek czynników, które mogą negatywnie wpływać na pracownika bądź też, które mogą utrudniać mu wykonywanie obowiązków zawodowych.

Przede wszystkim budynek, w którym mieści się nasze biuro, musi być przystosowany do zasad ochrony przeciwpożarowej. Nadto nie może w nim zabraknąć źródła wody przeznaczonej do spożycia oraz celów higieniczno-sanitarnych. Do tego dochodzi wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie oraz bezpieczna instalacja elektryczna. Drzwi zarówno wejściowe, jak i wewnętrzne powinny mieć takie rozmiary, by zapewnić swobodne poruszanie się.

Każdy z pracowników biurowych powinien mieć do dyspozycji minimum 13m3 objętości pomieszczenia oraz 2m3 wolnej przestrzeni podłogi, gdzie nie będą umiejscowione żadne urządzenia czy też elementy wyposażenia. Do tego dochodzi istotne oświetlenie – dzienne lub sztuczne, jeśli pracodawca uzyskał zgodę na zastosowanie takowego. Temperatura nie powinna być niższą niż 18°C.

Stanowisko pracy musi zostać tak umiejscowione, by pracownik nie był narażony na zbyt duży hałas. Ponadto musi mieć swobodny dostęp do wszystkich elementów, które są mu niezbędne do realizacji obowiązków zawodowych. Liczy się kolejno konstrukcja biurka, parametry fotela czy też monitora, przy którym pracuje się na co dzień. Do tego dochodzi możliwość skorzystania z przerwy. W przypadku pracy przy komputerze wynoszącej 6h, po każdej godzinie należy zapewnić pracownikowi 5 minut przerwy. Jest to przerwa od używania komputera, a nie przerwa od pracy, stąd pracownik w tym czasie może wykonywać inne zadania.

Koniecznością jest zadbanie o urządzenia higieniczno-sanitarne oraz środki czystości, które zostaną dostosowane do liczby pracowników, warunków oraz rodzaju pracy.

Za spełnienie wymogów BHP odpowiedzialny jest pracodawca i to on powinien zadbać o to, by wszystko było zgodne z normami. Jeśli stanowi to problem, może skorzystać z oferty firm, które przeprowadzają konsultacje BHP (http://www.lcs-polska.pl/prawo-pracy-i-konsultacje-bhp/). Wynikiem jest obiektywna ocena, która zawiera analizę zgodności bądź niezgodności z przepisami BHP.

Categories Biznes