TOP

Audyt sprawozdań finansowych

Być może wielokrotnie dane było Ci słyszeć o czymś takim, jak audyt sprawozdań finansowych. Niemniej jednak, czy wiesz, na czym polega taki audyt? Warto też podkreślić, że można też zetknąć się z określeniami audyt finansowy czy rewiza finansowa.

Na czym polega audyt sprawozdań finansowych?

Wspomniany audyt to po prostu kompleksowe badanie sprawozdania finansowego, które jest przeprowadzane przez biegłego rewidenta. Celem tego badania jest rzetelne określenie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Można też do tego dodać wynik finansowy jednostki.

Być może pojawiła się opinia, że audyt finansowy to po prostu kolejna kontrola w firmie, ale rzeczywistość przedstawia się inaczej. Audytorzy nie powinni być traktowani jako osoby, którym zależy na identyfikowaniu błędów i donoszeniu na pracowników. Celem audytorów jest zwrócenie uwagi na rzetelność i jasność przedstawionych danych.

Szczegóły audytu finansowego

Skoro już mniej więcej wiadomo, czym jest audyt, najwyższa pora skupić się na szczegółach. Na co zwraca uwagę audyt sprawozdań finansowych?

W przypadku audytu sprawozdań finansowych można wyróżnić następujące elementy:

1. Sprawdzenie zgodności z zasadami rachunkowości.

2. Sprawdzenie zgodności z prawem, statutem bądź umową.

3. Sprawdzenie, czy sprawozdanie finansowe powstało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości.4. Sprawdzenie rzetelności i jasności wszystkich informacji związanych z oceną sytuacji jednostki (co już zresztą zostało wcześniej wspomniane).

Czy można uniknąć audytu sprawozdań finansowych?

Być może pojawiło się pytanie, czy jest możliwość uniknięcia audytu sprawozdań finansowych. Jest to pytanie, na które można odpowiedzieć w różnych sposób. Otóż są pewne grupy kapitałowe, które podlegają obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych.

Kto musi się liczyć z obowiązkowym audytem sprawozdań finansowych? Obowiązkowy audyt dotyczy choćby banków, zakładów reasekuracji, zakładów ubezpieczeń, części spółek akcyjnych (nie licząc tych, które w momencie bilansowania są w organizacji) czy jednostek działających na podstawie obrotu papierami wartościowymi.Jak widać, są przypadki, kiedy nie ma takiej możliwości, aby uchronić się przed audytem finansowych (i nie zapominaj, że to, co znalazło się w tekście to nie wszystkie możliwości).

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC

Categories Ciekawe
https://aaron.net.pl/magiczny-klimat-tarasu-sekret-stojacy-za-ogrzewaczem-gazowym/ shipsband.com amobile.pl