TOP

Jak powstają hale magazynowe?

Hale magazynowe powinny być przede wszystkim funkcjonalne. Podczas projektowania tego rodzaju obiektów należy uwzględnić nie tylko zadanie, jakie mają spełniać, czyli składowanie różnorodnych towarów. Istotną kwestią jest też praktyczne rozwiązanie kwestii eksportu i importu produktów, tak by te dwa procesy nie były wobec siebie kolizyjne.

Przygotowanie do projektowania

Zanim powstanie projekt, nawet w jego wstępnej fazie, niezbędne jest precyzyjne zrozumienie potrzeb i oczekiwań inwestora. Dzięki temu możliwe jest maksymalnie efektywne wykorzystanie przestrzeni nie tylko samej hali, ale już na etapie planowania możliwe jest to również w przypadku działki. Należy bowiem wziąć pod uwagę, że odbywający się import i eksport towarów znajdujących się w planowanej hali wymaga zaprojektowania punktów dystrybucji i przyjęcia oraz odpowiedniego placu manewrowego przeznaczonego dla aut dostawczych.
Precyzyjna analiza przyszłego przeznaczenia hali pozwala również na adekwatne zaplanowanie jej kubatury. Dopasowanie powierzchni składowania wpłynie znacząco na przepustowość obiektu, a co za tym idzie, również jego użyteczność. Należy dokładnie doprecyzować rodzaj towaru, który będzie w hali składowany, ponieważ to od niego będzie zależało, jaki system przechowywania zostanie zastosowany. Czy będą to regały, czy też jakieś inne rozwiązanie.

Szczegóły konstrukcyjne

Projektowanie hali magazynowej wymaga nie tylko odpowiedniego zaplanowania powierzchni i kubatury obiektu, ale również materiałów, z których ma on zostać wykonany. Znaczenie mają tu różnorodne obciążenia, w tym obciążenie ogniowe. Jest ono zależne od tego, jaki rodzaj materiału będzie składowany w danym miejscu i w jakich ilościach. Odpowiednio do pozyskanych informacji należy dopasować rozwiązania konstrukcyjne.
Składowanie towaru na regałach lub za pomocą innych systemów przechowywania wymaga również uwzględnienia odpowiednich obciążeń posadzki. Wyliczyć należy obciążenia zarówno statyczne jak i dynamiczne. Bazując na uzyskanych wartościach należy dobrać odpowiednio odporne i wytrzymałe materiały, które będą niezawodne przez cały okres użytkowania hali.

Przepływ towaru

Zasadniczo, hala magazynowa służy przechowywaniu towaru. Jej dodatkową funkcją jest jednak udostępnianie zasobów do eksportowania oraz przyjmowanie nowych. Te dwa procesy muszą być zaprojektowane w taki sposób, by nie były ze sobą kolizyjne, a każdy z nich przebiegał płynnie i sprawnie. Odpowiadając na te wymagania należy zaplanować system bram, ramp i doków załadunkowych w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać kubaturę i przepustowość hali.
Znaczenie ma przewidywany dzienny ruch na terenie obiektu oraz otaczającej działki.
Jego oszacowanie pozwoli zaplanować plac manewrowy dla pojazdów dostawczych oraz odpowiednią ilość miejsc na parkingu.

Niewątpliwie specyfiką hali magazynowej jest nie tylko jej wnętrze i konstrukcja, ale również odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz punktów wydawania i przyjęcia towaru, które integralnie służą realizowaniu założonych funkcji planowanego obiektu.

Artykuł został przygotowany przez firmę CoBouw Polska polsko – holenderską spółkę budowlaną, która specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów przemysłowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).

Categories Biznes